Članstva

ACS – Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo na področju mobilnosti

ACS je gospodarsko združenje slovenskih dobaviteljev v avtomobilski industriji in proizvajalcev motornih vozil. Podpora pri vključevanju v svetovno industrijo motornih vozil in promocija tehnoloških izdelkov sta ključna za krepitev konkurenčne sposobnosti in učinkovito poslovanje. Z ustreznimi raziskavami in povezovanjem s strokovno razvojnimi in znanstvenimi institucijami lahko dosežemo večjo dodano vrednost izdelkov.

DPK – Dravinjski poslovni klub

Že vrsto let aktivno sooblikujemo gospodarski razvoj Dravinjske doline. Medsebojno sodelovanje in povezovanje z ostalimi podjetniki in lokalno skupnostjo pripomore k spodbujanju inovativnosti in povečanju zaposlitvenega potenciala in sooblikovanju gospodarskega in infrastrukturnega razvoja Dravinjske doline.

OZS – Obrtna zbornica Slovenije

Obrtno podjetniška zbornica Slovenije se s svojim delovanjem zavzema za ohranjanje tradicije in posebnosti obrti. Svojim članom nudi vso strokovno pomoč in podporo ter se bori za boljše razmere za gospodarjenje v obrti, mikro, malih in srednjih podjetjih. Obrtniki so s svojo zbornico postali enakovreden partner v dialogu z državo in sindikati.

TCS – Slovenski orodjarski grozd

TCS je eden od vodilnih slovenskih grozdov, ki vključuje podjetja s področij modernih proizvodnih tehnologij. Vizija TCS je postati regionalna mreža visoko usposobljenih podjetij, ki deujejo predvsem na področju avtomobilske, letalske in IT industrije.

SBC – Klub Slovenskih podjetnikov

Podjetje Marovt je od leta 2019 član Slovenian Business Club (SBC). S tem se uvrščamo med družinska podjetja, ki so nadpovprečno uspešna in podpirajo pošteno podjetništvo. Z znanjem in lastnimi razvojem smo ustvarili napredne tehnologije, ki nam omogočajo, da smo eno od najnaprednejših proizvodenj kovanja v Evropi, s tem pa pripomoremu k razvoju in poslovnemu preboju Slovenije v svetu.